Return to site

Baby veel te vroeg geboren

Wat gebeurt er met het verlof na de bevalling en hoe zit dat voor de partner?

· Coaching,Juridisch advies,Werkgever

Gemiddeld duurt een zwangerschap 40 weken. Tijdens de eerste weken van de zwangerschap worden alle organen aangelegd. Nadat deze organen zijn aangelegd, moeten de organen verder groeien en uitrijpen. Als een baby veel te vroeg is geboren, kan het zijn dat de orgaansystemen nog onrijp zijn. Een baby die vóór een zwangerschapsduur van 37 weken wordt geboren, wordt prematuur genoemd.

Een te vroeg geboren baby is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Hieronder wordt stil gestaan bij de gevolgen voor het verlof na de bevalling en het verlof voor de partner.

Bevallingsverlof

Je hebt altijd recht op minstens 16 weken verlof. Wordt je baby na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kun je in sommige gevallen langer met bevallingsverlof.

Als de baby na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag het bevallingsverlof langer duren (maximaal 10 weken). Het UWV berekent de extra dagen verlof in 4 stappen:

  • Stap 1: Ga na hoeveel dagen je baby in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan tel je die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat.
  • Stap 2: Van de totale ziekenhuisopname(s) trek je de eerste 7 dagen af.
  • Stap 3: Daarna tel je van het resterende aantal opnamedagen alleen het aantal dagen mee dat binnen het bevallingsverlof ligt. Hiermee reken je verder.
  • Stap 4: Duurde je bevallingsverlof langer dan 10 weken? Het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt je dan af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof. Duurde het bevallingsverlof 10 weken, dan geldt de uitkomst van stap 3.

Voorbeeld

6 weken voor de uitgerekende datum neem je zwangrschapsverlof op. Je bevalt vervolgens 2 weken voor de uitgerekende datum. Je hebt dan maar 4 weken verlof gehad. Het bevallingsverlof duurt dan 12 weken in plaats van 10 weken. De baby ligt binnen deze 12 weken bevallingsverlof in totaal 6 weken in het ziekenhuis.

  • Het totaal aantal dagen dat je baby in ziekenhuis ligt is 6 weken, dus 42 dagen.
  • De eerste 7 dagen van de opname haal je hiervan af: 42-7 = 35 dagen.
  • Van deze 35 dagen neem je alleen het aantal dagen dat binnen het bevallingsverlof ligt. Hier is dat 12 weken. De 35 dagen ziekenhuisopname liggen in dit geval binnen deze periode van 14 weken. Je rekent verder met deze 35 dagen.
  • Het aantal dagen dat de bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, haal je af van het aantal dagen bij stap 3. In dit geval duurde het bevallingsverlof 12 weken. 12 – 10 = 2 weken = 14 dagen. Het aantal dagen extra verlof is dan 35 dagen – 14 dagen = 21 dagen. 

Hoe vraag je dit aan?

Het UWV neemt een aanvraag voor verlenging van het bevalingsverlof in behandeling als je een verklaring van het ziekenhuis hebt. Vraag een verklaring aan het ziekenhuis waarin staat dat jouw baby was opgenomen in het ziekenhuis, of dat de baby nog in het ziekenhuis ligt. Vraag bij elk ziekenhuis een verklaring aan als de baby in meer dan 1 ziekenhuis heeft gelegen.

Partnerverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners die in loondienst werken eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Bijvoorbeeld, werkt je partner 4 dagen 8 uur per dag, dan krijgt je partner 32 uur verlof: 4 x 8 uur. De werkgever betaalt het loon 100% door. Het verlof kan naar eigen inzicht worden opgenomen, binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Vanaf 1 juli 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Partners kunnen tot 5 weken extra verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De werkgever betaalt ten minste 70% van het maximale dagloon en krijgt dit vervolgens vergoed van het UWV.

Voor partners is er minder verlof beschikbaar. Partners zullen met de werkgever (en eventueel met de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijkwerker) om de tafel moeten om het een en ander te bespreken om tot een goede oplossing te komen. Bespreek de mogelijkheden van zorg- en calamiteitenverlof, vakantieuren en/of het opnemen van ouderschapsverlof.

Wil je meer informatie of heb je vragen over verlofregelingen die gelden in jouw specifieke situatie? Neem contact op voor de mogelijkheden.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly