Return to site

CBS: vrouwen oververtegenwoordigd in de groep van niet-werkenden vanwege zorgtaken

· Coaching

Het CBS heeft onlangs gepubliceerd dat het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden vanaf 2008 met bijna een derde is afgenomen. In 2018 gaven 211.000 vrouwen en 12.000 mannen aan niet te kunnen of willen werken omwille van de zorg voor het gezin of huishouden. Ondanks dat het totaalcijfer is gedaald (in 2008 waren dit 305.000 vrouwen en 8.000 mannen) bestaat het overgrote deel van de groep nog steeds uit vrouwen. Wat is de reden en wat zijn de gevolgen?

Uit het onderzoek volgt dat er mensen zijn die wel willen werken, maar zich hierin geremd voelen. De respondenten gaven aan dat de combinatie van werk en zorg een te hoge druk geeft, dat ze geen geschikte betaalde kinderopvang kunnen vinden of dat schooltijden niet goed aansluiten. Deze groep bestaat voor het grootste deel (86%) uit vrouwen.

Daarnaast kan de zorg voor een gezin of huishouden ook een reden zijn voor (deeltijd)werkenden om niet meer uren te gaan werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Zorgredenen worden vaker genoemd door vrouwen dan door mannen. Daarbij is de druk van de combinatie zorg en werk voor de meesten de grootste belemmerende factor.

Gevolgen

Het onderzoek van het CBS toont aan dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in deze groep van niet-werkenden vanwege zorg voor het gezin of huishouden. Gevolgen hiervan zijn dat vrouwen in Nederland op een (financiële) achterstand komen te staan. Voor deeltijdwerkende vrouwen kunnen er gevolgen zijn op hun carrière (i.e. minder/geen promotie, blijvend minder verdienen). Daarnaast kan een dubbele belasting met werk en zorg voor deeltijdwerkende vrouwen uitputtend zijn en remmend werken op de persoonlijke ontwikkeling.

Tot slot

Het krijgen van een kind heeft in een relatie de meeste invloed op het werk van de vrouw. Her Story ondersteunt (aanstaande) moeders in deze fase. Het doel hierbij is het verkrijgen van zelfvertrouwen en het (her)vinden en ontdekken van de juiste balans tussen werk, zorg voor het gezin en ontspanning. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Bron: CBS en WomenInc.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly