Return to site

'Motherhood Penalty'

Over de effecten van moederschap op het werk

· Coaching,Juridisch advies

De term 'motherhood penalty' ('moederschap straf') is een term die is bedacht door sociologen die beweren dat werkende moeders systematische nadelen ondervinden in beloning, waargenomen competenties en andere voordelen. Moeders zouden last kunnen hebben van slechte evaluaties, of effecten kunnen waarnemen op het gebied van loon, sollicitaties of het maken van promotie.

Ongeacht de term die eraan gegeven wordt, is het van belang te weten dat het gaat om discriminatie. Denk hierbij aan minder loon, geen bonus, geen contractverlenging, ontslag of niet worden aangenomen als gevolg van de mededeling dat je zwanger bent of wilt worden.

Onderzoek wijst uit dat bijna de helft (45%) van de vrouwen op de arbeidsmarkt ervaring heeft die wijst op discriminatie vanwege zwangerschap. Jaarlijks zijn dit er zo’n 65.000. Sommigen verliezen zelfs hun een baan, juist wanneer financiële zekerheid zo belangrijk is.

Zwangere vrouwen hebben recht op gelijke behandeling, zo stelt de Algemene wet gelijke behandeling. Heb jij negatieve ervaringen met het combineren van zwangerschap en werk? Word je ongelijk behandeld door de zwangerschap? Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je melding maken van deze discriminatie. Voor meer informatie hierover, juridische bijstand of coaching, laat het weten: jody@her-story.nl.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly