Return to site

Ouderschapsverlof: wanneer heb je er recht op?

· Juridisch advies

Ouderschapsverlof is verlof dat je kan opnemen voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar. Het is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind(eren) tijdelijk minder kan gaan werken. Het recht op ouderschapsverlof is, per kind, maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Ouderschapsverlof in het kort

  • Je kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heb je recht op ouderschapsverlof.
  • Je kan voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. 
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • Je kan ouderschapsverlof bij jouw werkgever aanvragen zodra je in dienst bent. 
  • Je kan ouderschapsverlof krijgen voor jouw kind, adoptiekind, erkend kind, pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Het kind moet dan wel bij jou wonen volgens de basisregistratie personen.
  • Je hebt geen recht op salaris voor de uren waarvoor je ouderschapsverlof opneemt. Sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door tijdens het verlof.

Het ouderschapsverlof is een complexe regeling waarvoor wat uitzoek- en denkwerk nodig kan zijn. Belangrijke punten zijn: hoeveel uur verlof kan en wil je opnemen, over welke periode en wat zijn de gevolgen voor je inkomen.

Het voordeel van de regeling is de mogelijkheid om tijdelijk meer tijd te besteden aan je kind(eren). Bespreek met jouw werkgever wat de regels zijn. Mocht je daar niet uitkomen dan kan Her Story samen met jou nagaan welke regels er voor jouw specifieke situatie gelden en waar je recht op hebt.

Meer informatie over ouderschapsverlof vind je op de website van de Rijksoverheid.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly