Return to site

Verloftypes

Verlof rond zwangerschap en bevalling

· Juridisch advies,Werkgever

Er zijn vele types verlof rond de zwangerschap en bevalling. In het navolgende een overzicht over zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en geboorteverlof.

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op minimaal 16 weken verlof. Dit is onder te verdelen in 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof.

Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. De begindatum van het zwangerschapsverlof bereken je door 6 weken terug te tellen vanaf de dag dat je uitgerekend bent. Zwangerschapsverlof dient uiterlijk 4 weken voor de dag van de uitgerekende datum in te gaan. Wat je dan minder aan zwangerschapsverlof hebt opgenomen, tel je op bij de het bevallingsverlof.

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als de baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren in dit geval dan langer dan 16 weken. Als de baby te vroeg wordt geboren dan tel je de dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij het bevallingsverlof. De totale verlofperiode is in dit geval altijd 16 weken.

Het verlof dat overblijft na 6 weken na de bevallingsdatum, mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Dit gebeurt in overleg met je werkgever. De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. En de uitkering en manier van uitbetalen blijft hetzelfde. Mocht je hiervoor willen kiezen dan vraag je dit uiterlijk 3 weken na het begin van je bevallingsverlof aan bij de werkgever. De werkgever heeft 2 weken de tijd om op het verzoek te reageren. Het verzoek kan geweigerd worden als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Indien je baby na de bevalling in het ziekenhuis verblijft dan kan je verlenging van je bevallingsverlof aanvragen. Uiterlijk in de laatste 2 weken van je 'basis' bevallingsverlof vraag je een verlengingen van het verlof aan. De eerste week dat je baby in het ziekenhuis ligt wordt niet meegeteld. Daarna krijg je tot maximaal 10 weken extra bevallingsverlof. Bijvoorbeeld: als je baby 2 weken in het ziekenhuis is opgenomen geweest, dan kan het bevallingsverlof met 1 week worden verlengd.

Op de website van het UWV vind je hoe je dit aanvullende bevallingsverlof kunt berekenen en hoe je dit kunt aanvragen.

Geboorteverlof (partnerverlof)

Het geboorteverlof voor partners wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners die in loondienst werken eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Bijvoorbeeld, werkt je partner 5 dagen 8 uur per dag, dan krijgt je partner 40 uur verlof: 5 x 8 uur. De werkgever betaalt het loon 100% door. Het verlof kan naar eigen inzicht worden opgenomen, binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Vanaf 1 juli 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Partners kunnen tot 5 weken extra verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De werkgever betaalt ten minste 70% van het maximale dagloon en krijgt dit vervolgens vergoed van het UWV. Het verlof moet in weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan het verlof van 5 weken verspreid worden opgenomen. Minder verlof opnemen dan 5 weken is ook mogelijk. Als voorwaarde geldt dat eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week is opgenomen.

Bespreek met jouw werkgever wat de regels zijn. Mocht je daar niet uitkomen dan kan Her Story samen met jou nagaan welke regels er voor jouw specifieke situatie gelden en waar je recht op hebt. Neem contact op voor de mogelijkheden.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly