Return to site

Zwanger & werk: tips en advies voor werkgever

· Werkgever

Een werkgever kan veel doen om werknemers tijdens en na de zwangerschap een werkomgeving te bieden waardoor zij optimaal kunnen blijven werken. In het navolgende een aantal tips en adviezen voor de werkgever.

Zwangerschap bespreken

Het (aankomend) moederschap brengt veel veranderingen met zich mee. Het (her)vinden en ontdekken van de juiste balans is essentieel. Door een open dialoog kun je er als organisatie voor zorgen dat vrouwen gemotiveerd zijn en blijven en hun ambities blijven nastreven. Geef aan dat er ruimte is om in gesprek te gaan. Aandachtspunten bij het creëren van ruimte voor een open dialoog:

  • Luisteren. Dit houdt in belangstelling tonen, iemand de ruimte geven haar verhaal te doen, laten merken dat je luistert door o.a. vragen te stellen, samen te vatten, parafraseren en feedback te geven. Door objectief te luisteren en zonder oordeel kun je te weten komen wat de werknemers beweegt, waarmee ze zich bezighouden en waarnaar ze streven. 
  • Feedback. Dit betreft het reageren op gedrag of prestaties van een ander, je stuurt elkaar bij door terugkoppelingen te geven. Het is helpend om feedback vanuit een 'ik' boodschap te formuleren, en zo neutraal mogelijk te blijven (wat is er gebeurd en wat voor effect had dat op mij?). Het voorkomt dat de ander de opmerking opvat als een beschuldiging.

Bied tijdig de juiste informatie aan

Binnen twee weken nadat de werknemer haar zwangerschap heeft gemeld, dient de werkgever informatie te verstrekken over de rechten en plichten tijdens de zwangerschap. Denk hierbij aan het geven van informatie over

Faciliteren van bijeenkomsten tussen vrouwen

Meetings tussen vrouwen met als thema zwangerschap of moederschap heeft als grote voordeel de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng, spiegelen en ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Tevens wordt zo geïnvesteerd in een netwerk van collega’s met soortgelijke ervaringen.

Het hebben van een netwerk van gelijkgestemden kan o.a. leiden tot

  • meer (zelf)kennis en (zelf)inzicht, 
  • de kunst kan worden afgekeken (hoe gaat het erbij anderen aan toe op het werk), en 
  • het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Tot slot

Meer tips en adviezen in het kader van dit onderwerp zijn denkbaar. Her Story kan organisaties ondersteunen bij het inrichten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid gericht op het behoud van vrouwelijk talent in deze fase. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly